Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

Regulamin i wysokość składek członkowskich na akwenie "Jeziora Tarnobrzeskiego"

Logo PZWInformujemy, że od dnia 2 maja 2013 r. dla wędkarzy zostaje udostępniony akwen "Jeziora Tarnobrzeskiego" od strony południowej o długości linii brzegowej ok 3 km oznakowanej tablicami informacyjnymi.

Regulamin i wysokość składek obowiązujących na akwenie znajduje się w dalszej części artykułu.

Więcej…

Zapraszamy na akcję sprzątania

W dniu 20.04.2013r. organizujemy akcje sprzątania otoczenia. W czasie akcji oczyszczone będą brzegi cieku "Atramentówka", oraz w przypadku odpowiedniego stanu wody - Kanał portowy. zapraszamy wędkarzy, oraz wszystkie osoby, którym zależy na czystości przyrody.

Zbiórka o godz. 8.00 przy Klubie Wędkarza. Po sprzątaniu wspólne pieczenie kiełbasek.

Zapraszamy!!!!!!!

Wesołych Świąt

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół, oraz wesołego "Alleluja" wszystkim wędkarzom, oraz członkom koła nr33 w Sandomierzu - życzy Zarząd Koła.

Konferencja

W dniu 22.03.2013r. odbyła się konferencja mająca na celu podjęcie działań mających na celu ograniczenie kłusownictwa na wodach Okręgu PZW Tarnobrzeg. W spotkaniu udział brali przedstawiciele kół PZW,  członkowie Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach, członkowie Państwowej Straży Rybackiej z Tarnobrzega, strażnicy Społecznej Straży Rybackiej, przedstawiciel  Powiatowej Komendy Policji w Sandomierzu, v-ce przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, przedstawiciel Okręgu PZW w Tarnobrzegu, oraz wędkarze i osoby zainteresowane zwalczaniem kłusownictwa.

Komendant Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach Pan Bogusław Rokosz omówił zagadnienia związane z przeprowadzanymi kontrolami  oraz uprawnienia Społecznej oraz Państwowej Straży Rybackiej, podał również numery telefonów, pod które należy dzwonić w razie zaobserwowanych wykroczeń. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy SSR w Sandomierzu Pan Gracjan Linart, który przedstawił sprawozdanie z działalności SSR w Sandomierzu za rok 2012. Przedstawiciel Policji - Młodszy Aspirant Daniel Chmielewski powiedział o aspektach prawnych kontroli i kwestiach związanych z restrykcjami karnymi stosowanymi wobec kłusowników. Na zebraniu podkreślono bardzo dobrą organizację pracy Społecznej Straży Rybackiej w Sandomierzu, zaznaczając jednocześnie konieczność dofinansowania tej instytucji, w związku z nasilającym się procederem nielegalnych połowów, oraz zbliżającym się tarłem wielu gatunków ryb. Podczas rozmowy która nastąpiła po wystąpieniach, omówiono możliwość utworzenia w Sandomierzu jednostki terenowej Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach. Było by to  celowe, z uwagi na fakt, iż ochrona łowisk na Wiśle w Sandomierzu jest w kompetencji Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach, której posterunek znajduje się ponad 100 km. od Sandomierza.

Efektem spotkania jest nawiązanie współpracy pomiędzy Państwowymi Strażami z Kielc i Tarnobrzega, oraz Społecznymi Strażami działającymi przy kołach PZW. Planowane są wspólne patrole, oraz wzmożone działanie w okresie wiosennym. Podjęto również decyzję o organizowaniu tego typu spotkań co najmniej raz w roku.

Szczególne podziękowania za udostępnienie sali widowiskowej, składamy Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu Panu Januszowi Chablowi, oraz wzorową organizację (do dyspozycji było nagłośnienie, oraz projektor) dla Pana Krzysztofa oraz Pana Marka.

Galeria ze spotkania w zakładce Więcej pod zdjęciem (udostępnione przez kolegę Marka Wójcika)

Więcej…

Spotkanie z Komendantem Państwowej Straży Rybackiej

W związku z nasilającym się procederem nielegalnego połowu, oraz zbliżającym się okresem tarła cennych gatunków ryb, z inicjatywy naszego koła w dniu 22.03.2013r w sandomierskim Centrum Rekreacji MOSIR przy ul. Portowej 24, odbędzie się spotkanie członków Społecznych Straży Rybackich powiatu sandomierskiego, oraz okręgu PZW w Tarnobrzegu z Komendantem i strażnikami Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach. Spotkanie ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy tymi organizacjami, oraz omówienie spraw związanych z ochroną wód oraz zwalczaniem kłusownictwa. Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy na godz. 15.30

Więcej artykułów…