Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

Wesołych Świąt

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół, oraz wesołego "Alleluja" wszystkim wędkarzom, oraz członkom koła nr33 w Sandomierzu - życzy Zarząd Koła.

Konferencja

W dniu 22.03.2013r. odbyła się konferencja mająca na celu podjęcie działań mających na celu ograniczenie kłusownictwa na wodach Okręgu PZW Tarnobrzeg. W spotkaniu udział brali przedstawiciele kół PZW,  członkowie Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach, członkowie Państwowej Straży Rybackiej z Tarnobrzega, strażnicy Społecznej Straży Rybackiej, przedstawiciel  Powiatowej Komendy Policji w Sandomierzu, v-ce przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, przedstawiciel Okręgu PZW w Tarnobrzegu, oraz wędkarze i osoby zainteresowane zwalczaniem kłusownictwa.

Komendant Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach Pan Bogusław Rokosz omówił zagadnienia związane z przeprowadzanymi kontrolami  oraz uprawnienia Społecznej oraz Państwowej Straży Rybackiej, podał również numery telefonów, pod które należy dzwonić w razie zaobserwowanych wykroczeń. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy SSR w Sandomierzu Pan Gracjan Linart, który przedstawił sprawozdanie z działalności SSR w Sandomierzu za rok 2012. Przedstawiciel Policji - Młodszy Aspirant Daniel Chmielewski powiedział o aspektach prawnych kontroli i kwestiach związanych z restrykcjami karnymi stosowanymi wobec kłusowników. Na zebraniu podkreślono bardzo dobrą organizację pracy Społecznej Straży Rybackiej w Sandomierzu, zaznaczając jednocześnie konieczność dofinansowania tej instytucji, w związku z nasilającym się procederem nielegalnych połowów, oraz zbliżającym się tarłem wielu gatunków ryb. Podczas rozmowy która nastąpiła po wystąpieniach, omówiono możliwość utworzenia w Sandomierzu jednostki terenowej Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach. Było by to  celowe, z uwagi na fakt, iż ochrona łowisk na Wiśle w Sandomierzu jest w kompetencji Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach, której posterunek znajduje się ponad 100 km. od Sandomierza.

Efektem spotkania jest nawiązanie współpracy pomiędzy Państwowymi Strażami z Kielc i Tarnobrzega, oraz Społecznymi Strażami działającymi przy kołach PZW. Planowane są wspólne patrole, oraz wzmożone działanie w okresie wiosennym. Podjęto również decyzję o organizowaniu tego typu spotkań co najmniej raz w roku.

Szczególne podziękowania za udostępnienie sali widowiskowej, składamy Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu Panu Januszowi Chablowi, oraz wzorową organizację (do dyspozycji było nagłośnienie, oraz projektor) dla Pana Krzysztofa oraz Pana Marka.

Galeria ze spotkania w zakładce Więcej pod zdjęciem (udostępnione przez kolegę Marka Wójcika)

Więcej…

Spotkanie z Komendantem Państwowej Straży Rybackiej

W związku z nasilającym się procederem nielegalnego połowu, oraz zbliżającym się okresem tarła cennych gatunków ryb, z inicjatywy naszego koła w dniu 22.03.2013r w sandomierskim Centrum Rekreacji MOSIR przy ul. Portowej 24, odbędzie się spotkanie członków Społecznych Straży Rybackich powiatu sandomierskiego, oraz okręgu PZW w Tarnobrzegu z Komendantem i strażnikami Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach. Spotkanie ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy tymi organizacjami, oraz omówienie spraw związanych z ochroną wód oraz zwalczaniem kłusownictwa. Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy na godz. 15.30

Nasze koło laureatem konkursu

W dniu 02.03.2013r. na zamku w Baranowie Sandomierskim, odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie organizowanym przez Fundusz Lokalny SMK "Inicjatywa. Innowacja. Integracja." Konkurs ma na celu wspieranie ciekawych inicjatyw, mających pozytywny wpływ na lokalna społeczność. Do konkursu zgłoszono kilkanaście projektów z kilku powiatów. Miło nam poinformować, iż nasze Koło wędkarskie zajęło w tym konkursie III miejsce, za realizację projektu "BUDOWA AKWARIUM Z BIOTOPEM RZEKI WISŁY". Nagrodę  z rąk Prezesa Fundacji odebrali reprezentanci naszego związku w osobach Prezesa Koła Pana Marcina Świerkuli, oraz Komendant Straży przy naszym kole Pan Daniel Chmielewski.

Kolejni kłusownicy w rękach naszych strażników

Niestety w dniu dzisiejszym strażnicy Społecznej Straży Rybackiej koła nr33 w Sandomierzu, dokonali zatrzymania kolejnych kłusowników, łowiących na tzw. szarpaka. Przy zatrzymanych ujawniono obrane już ryby jakimi były sum oraz karp. Sprawą zajęli się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. Trzech zatrzymanych to mieszkańcy Tarnobrzega, którzy na nielegalne połowy przyjechali na Wisłę w rejonie huty szkła w Sandomierzu. To kolejny wykryty przykład kłusownictwa, który świadczy o nasilaniu się tego procederu na sandomierskich łowiskach.

Więcej artykułów…