Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

Zawody Nocne o puchar rzeki Wisły 2018

Regulamin Zawodów:

Zawody odbędą się w dniu 14/15.07.2018 rok. W zawodach mogą uczestniczyć dwuosobowe drużyny, w których osoby poniżej 16-go roku życia będą pod opieką prawnego opiekuna. Zawodnicy muszą posiadać kartę wędkarską, opłacone składki upoważniające do wędkowania i odrębne siatki do przetrzymywania ryb zgodnie RAPR.  . Drużynie mogą towarzyszyć inne osoby nie biorące udziału w zawodach (trener, kierownik drużyny, kierowca). Dokonanie wpłaty jest potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowania regulaminu zawodów. Koszty  stanowiące  udział w organizacji zawodów wynosszą 70 zł od osoby / 140 zł od drużyny,/25 zł od osoby towarzyszącej/.

ZASADY WĘDKOWANIA:

Zawody odbędą się na rzece Wiśle (za hutą szła) w jednej 18-to godzinnej turze. Stanowisko drużyny obejmować będzie tamę, oraz połowę między tamia w górę i w dół rzeki. W uzasadnionych przypadkach stanowisko może zostać odpowiednio zwiększone lub zmniejszone. Organizator przewiduje dopuszczenie MAX 17 stanowisk . Na stanowisko mogą wejść sędziowie i organizatorzy. Dozwolone jest wędkowanie na dwie wędki metodą spławikową i gruntową. Organizator nie określa ilości zastosowanej przynęty. Ryby należy przechowywać w stanie żywym. Ważenie ryb odbędzie się po zakończonym wędkowaniu, w uzasadnionym przypadku zważenie ryby lub ryb może być dokonane w trakcie trwania zawodów. Wędkowanie odbywać się będzie zgodnie z RAPR, ale minimalny wymiar ryby zgłoszonej do wagi powinien wynosić 20 cm. Sędzia główny za niewłaściwe zachowanie zawodnika, może dokonać dyskwalifikacji indywidualnej lub drużynowej./Łowisko zapasowe - Jezioro Tarnobrzeskie

  • ZASADY PUNKTACJI:

Zawody rozegrane będą w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej na żywej rybie. Klasyfikacja indywidualna – suma wagi złowionych ryb przez zawodnika. Klasyfikacja drużynowa – suma punktów /zajętych miejsc/ członków drużyny ( w przypadku tej samej liczby punktów suma wagi złowionych ryb przez drużynę.

NAGRODY:

Pula na nagrody uzależniona jest od liczby zgłoszonych do udziału drużyn .

-W klasyfikacji drużynowej - puchary za 3 pierwsze miejsca.

-W klasyfikacji indywidualnej - 6 pierwszych miejsc nagrody rzeczowe.

 

-Nagrody losowane z pośród wszystkich uczestników.

 

 

Terminarz zawodów:

14.07.2018

Godz. 14.00-14.30 Zbiórka zawodników kępa wiślana za hutą szkła na przeciwko ujścia rzeki Koprzywianki ( na potrzeby zawodów otwarty będzie szlaban na drodze asfaltowej, wzdłuż wału wiślanego).

Godz. 14.30-15.00 Losowanie stanowisk, wydanie prowiantu.

Godz. 15.00-1515 Dojazd na stanowiska.

Godz. 17.00 Sygnał "w:olno łowić"

15.07.2018

Godz. 10.00 Koniec Wędkowania.

Godz. 10:00-11:00 ważenie ryb/podliczanie wyników

godz. 11:00 - 11:30 wspólny ciepły posiłek

Godz. 11:30 - 12:00 ogłoszenie wyników/ wręczenie nagród

Godz. 12:00 Wspólne zdjęcie i zakończenie zawodów

 

Zgłoszenia telefonicznie przyjmowane są  do dnia 09.07.2018r pod nr. telefonu: 502 408 351

wpłaty proszę dokonywać  na konto bankowe nr. 32 1870 1045 2078 1272 3559 0001

z opisem:

Zawody nocne / nazwa drużyny oraz skład.

lub osobiście w siedzibie koła 33 po uzgodnieniu telefonicznym

 

Lista Startowa:    aktualizacje  po zgłoszeniach

1. Wryk Łukasz, Przerada Tomasz    wpłata 13.06.2018

2. Ryske TEAM                                         rezerwacja

3. Opala TEAM                                       wpłata 20.06.2018

4. Stala Józef Sokolniki TEAM            wpłata 04.07.2018

5. Haki Sandomierz                              wpłata 04.07.2018

6. Siwko TEAM  " Gazery"                     wpłata 21.06.2018

7. Karim Abdul                                      wpłata 04.07.2018

8. Kaktus TEAM                                   wpłata 04.07.2018

9.  Berke TEAM.                                 wpłata 04.07.2018

10. Piotr Walek TEAM.                            rezerwacja

11. Michał Chara TEAM.                         rezerwacja

12. Junak TEAM                                  wpłata 21.06.2018

13. Stefan Tworek                              wpłata 04.07.2018

14. MataTEAM.                            .wpłata 03.07.2018

15. Tadeusz Kułaga                      Wpłata 04.07.2018

16.Przerada TEAM                                      rezerwacja

17. Mariusz Korol .                                  rezerwacja

UWAGA !!! LISTA STARTOWA ZAMKNIĘTA!!!

ZGŁOSZONE DRUŻYNY PROSIMY O DOKONANIE WPŁATY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 09.07.2018

NA PODANY NR.RACH BANKOWEGO LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE KOŁA PRZY UL.PORTOWA 24 SANDOMIERZ /KOŁO BĘDZIE CZYNNE W DNIU 09.07.2018 PONIEDZIAŁEK W GODZ 18/20 /