Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

Walne zebranie

W dniu 14.01.2012 r. w budynku SBM "Sandomierz", odbyło się Walne Zebranie członków naszego koła. Podczas zebrania przyjęto protokoły z pracy Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej. Przedstawiony został budżet, oraz plan działania na rok 2012. Podjęto również kilka uchwał, w tym o zredukowaniu liczby członków Zarządu z 9 do 7 osób. Kilku członków zarządu zrezygnowało z pełnionych funkcji. W ich miejsce powołano dwóch nowych są to: Pan Jacek Grazda, będący do tej pory członkiem Komisji Rewizyjnej, oraz Pan Bogusław Jarosz. Na miejsce Pana Jacka Grazdy w Komisji Rewizyjnej wybrano Pana Michała Sobieraja. Byłym członkom Zarządu dziękujemy za pracę, a nowym gratulujemy, i życzymy owocnej pracy na rzecz Naszego Koła. Gościem zebrania był Pan Janusz Botogowski, Prezes Koła nr 37 w Koprzywnicy.